Menu OFS Kroměříž


Odkazy FAČR


Prezentace hoteluPozvánka na volební valnou hromadu Okresního fotbalového svazu (OFS) Kroměříž

6.4.2021 V souladu se Stanovami OFS Kroměříž svolává výkonný výbor na úterý 13. dubna 2021 od 16.00 hodin na stadion Hanácké Slavie Kroměříž volební valnou hromadu

PROGRAM
1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí (mandátová, návrhová)
3. Návrh a schválení programu Valné hromady, jednacího a volebního řádu (volba předsedajícího)
4. Volba volební komise
5. Zpráva o činnosti VV OFS Kroměříž
6. Zpráva Revizní komise
7. Zpráva mandátové komise
8. Diskuse
9. Volba předsedy OFS Kroměříž
10. Volba členů VV OFS Kroměříž
11. Volba členů revizní komise OFS Kroměříž
12. Návrh a schválení usnesení – návrhová komise
13. Závěr

Na valnou hromadu vysílají všechny fotbalové kluby se sídlem v okrese Kroměříž po jednom delegátovi s hlasem rozhodujícím.
Každý členský klub má právo předložit valné hromadě návrh na předsedu, členy výkonného výboru a členy revizní komise.

Stanovy, jednací a volební řád jsou ke stažení na www.ofskromeriz.cz

Všichni účastníci VH jsou povinni mít po celou dobu účasti na VH nasazený respirátor s označením min. FFP 2.

Rozestupy mezi jednotlivými účastníky VH musí být alespoň dva metry.V Kroměříži dne 6. 4. 2021 Libor Kopčil
zástupce OFS Kroměříž

Okresní fotbalový svaz Kroměříž
Vrchlického 2899
767 01 Kroměříž
tel/fax: 573 336 390
ofskromeriz@tiscali.cz
© 2018
KFS Zlín
OFS Uherské Hradiště
OFS Vsetín
OFS Zlín
430038