Menu OFS Kroměříž


Odkazy FAČR


Prezentace hoteluOdložení termínu zasedání valné hromady

12.2.2021 S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění zasedání valné hromady rozhodl Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Kroměříž dne 11. 2. 2021 tak, že se termín zasedání odkládá na pátek 19. března 2021 od 16 hodin v Městském kulturním centru v Hulíně.

Pořad zasedání, stejně jako ostatní záležitosti zůstávají beze změn, tedy stejné jako u původních termínů zasedání Valných hromad tj. 22. ledna, resp. 19. února 2021.

Podané návrhy kandidátů na členy volených orgánů OFS zůstávají v platnosti, pokud takový kandidát neoznámí sekretariátu svazu nesouhlas se svojí kandidaturou nebo pokud klub, který kandidáta navrhl, prostřednictvím svého statutárního orgánu takový návrh nestáhne.

Termín pro podání nových kandidatur je posunut na 12. března 2021.

V Kroměříži dne 14. ledna 2021

Libor Kopčil, pověřený zastupováním OFS Kroměříž

Okresní fotbalový svaz Kroměříž
Vrchlického 2899
767 01 Kroměříž
tel/fax: 573 336 390
ofskromeriz@tiscali.cz
© 2018
KFS Zlín
OFS Uherské Hradiště
OFS Vsetín
OFS Zlín
427150